Strategie

 

  • De strategie van Volt Energy bv bestaat erin om na onderzoek in teamverband nieuwe paden te betreden in onze energiesector en daarbuiten.
  • Alle projecten die worden ontwikkeld zijn gebaseerd op”proven technologies”; wind, zon, hydro, biogas/biomassa, thermische energie en co-generatie.
  • Daarnaast ondersteunt Volt energy ook bedrijven in de uitrol van innovatie binnen de energiesector zoals bv. introductie van A.I. binnen gebouwen en netwerken en de transitie van de transportsector naar waterstof als brandstof.
  • Verder helpt Volt energy bv ook startende ondernemers op weg binnen en buiten de energie sector zodat ze volgens de juiste werkwijze en voorbereiding van start gaan.