Diensten

Advies aan overheden betreffende strategische keuzes over bijvoorbeeld
toekomstige energiemix, zoeken van geschikte partners en ondersteunen in de
uitrol van nieuwe activiteiten binnen de energie en telecomsector.

Activiteiten onder meer in :
• Ontwikkelen van projecten in de energiesector
• Bestuurs- en Commissarisfuncties in diverse sectoren zoals IT, telecom en energie.
• Introductie van A.I.-toepassingen in de energiemarkt met als doel CO2 besparing en minder energieverbruik.
• Studies naar nieuwe technologieën zoals uitrol CNG, opslag via
waterstof (Power to Gas), transitie van transportsector naar toepassingen met waterstof als brandstof.

SetRatioSize800600-NPG-Willebroek-3SetRatioSize800600-BT-Foto-7